ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការអនុវត្តឯកជនភាពនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង

aimerlab.com (“Our†“We†ឬ “Usâ€) មានគេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានផ្តល់ដោយពួកយើង។ ការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកដោយលក្ខខណ្ឌលើការទទួលយករបស់អ្នកនូវលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ រួមជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងអំពីការអនុវត្តឯកជនភាព ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅទីនេះដោយឯកសារយោងនេះហើយរកឃើញនៅ (“Termsâ€)។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ជូន ការទទួលយកត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌបែបនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ អ្នកមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/អតិថិជន និងសេវាកម្មដែលបានភ្ជាប់ផ្សេងទៀតទេ។

1. ការចូលប្រើសេវាកម្ម

សូមចំណាំថា យើងរក្សាសិទ្ធិ នៅក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់ខ្លួន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានតាមការជូនដំណឹង។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌនៅពេលណាក៏បាន។ លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកនៅថ្ងៃកំណែដែលបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម aimerlab.com។ ការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបង្កើតឱ្យអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

2. ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់គេហទំព័រ/អតិថិជន

អ្នកអាចប្រើគេហទំព័រ/អតិថិជនប្រសិនបើ និងនៅពេលដែលវាមាន។ យើងមិនធានាភាពអាចរកបាននៃគេហទំព័រ/អតិថិជន ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយឡើយ។ មុខងារពិសេសមួយអាចជាកំណែមុនការចេញផ្សាយ ហើយប្រហែលជាមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ ឬតាមវិធីនោះទេ កំណែចុងក្រោយអាចដំណើរការបាន។ យើងអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវកំណែចុងក្រោយ ឬសម្រេចចិត្តមិនបញ្ចេញវា។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ដកចេញ លុប រឹតបន្តឹង ឬរារាំងការចូលប្រើ គិតថ្លៃ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ/អតិថិជននៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

3. មាតិកា

aimerlab.com គេហទំព័រ/អតិថិជន និងសេវាកម្មដែលបានភ្ជាប់ផ្សេងទៀតត្រូវតែប្រើសម្រាប់គោលបំណងឯកជនប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៃ aimerlab.com ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ហើយនឹងត្រូវបានបន្តនៅក្នុងតុលាការច្បាប់។ វាគឺជាគោលបំណងតែមួយគត់របស់ aimerlab.com ដើម្បីបង្កើតច្បាប់ចម្លងនៃមាតិកាអនឡាញដែលអាចទាញយកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (“fair useâ€)។ ការប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតនៃមាតិកាដែលបានបញ្ជូនដោយ aimerlab.com ជាពិសេសប៉ុន្តែមិនធ្វើឱ្យមាតិកាអាចចូលប្រើបានជាសាធារណៈ ឬប្រើប្រាស់វាដោយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយអ្នកកាន់សិទ្ធិនៃមាតិកាដែលបានទាញយករៀងៗខ្លួន។ អ្នក​ប្រើ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពេញ​លេញ​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទាំងអស់​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទិន្នន័យ​ដែល​បញ្ជូន​ដោយ aimerlab.com។ aimerlab.com មិនផ្តល់សិទ្ធិណាមួយចំពោះមាតិកានោះទេព្រោះវាគ្រាន់តែដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ។

គេហទំព័រ/អតិថិជន ឬកម្មវិធីនៅក្នុងគេហទំព័រ/អតិថិជន អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ឬអតិថិជន (“គេហទំព័រភ្ជាប់/អតិថិជនâ€)។គេហទំព័រ/អតិថិជនដែលបានភ្ជាប់មិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការ គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ រួមទាំងខ្លឹមសារណាមួយដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ ឬការផ្លាស់ប្តូរ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់។ យើងផ្តល់តំណភ្ជាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រាន់តែជាភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ ហើយការដាក់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមរបស់យើងចំពោះគេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយប្រតិបត្តិកររបស់វានោះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការត្រួតពិនិត្យភាពស្របច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់ aimerlab.com របស់គាត់។ aimerlab.com ផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ aimerlab.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់សិទ្ធិក្នុងការទាញយកខ្លឹមសារតាមរយៈ aimerlab.com ឡើយ។

អ្នកតំណាង និងធានាដល់ពួកយើងថា: (A) អ្នកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ (មានន័យថាមិនមែនជាសាជីវកម្ម) ហើយអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលមានចំណង ឬមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះ ហើយយ៉ាងហោចណាស់អ្នកគឺជាអ្នក អាយុ 13 ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ; (ខ) ព័ត៌មានចុះឈ្មោះទាំងអស់ដែលអ្នកដាក់គឺត្រឹមត្រូវ និងស្មោះត្រង់។ ហើយ (C) អ្នកនឹងរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានបែបនេះ។ អ្នកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ និងចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការជ្រើសរើស និងការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទុកជាមោឃៈនៅពេលដែលច្បាប់ហាមឃាត់ ហើយសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើសេវាកម្មត្រូវបានដកហូតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចបែបនេះ។

4. ការផលិតឡើងវិញ

ការផលិតឡើងវិញដែលមានការអនុញ្ញាតណាមួយនៃព័ត៌មានដែលមាននៅទីនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលការជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬរឿងព្រេងនិទានដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៃ aimerlab នៅលើច្បាប់ចម្លងនៃសម្ភារៈដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក។ ច្បាប់ក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កម្មវិធី និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

5. មតិយោបល់

មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ មតិយោបល់ ការផ្ដល់យោបល់ គំនិត ឬព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ ឬមិនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលផ្តល់ដោយអ្នក ឬភាគីណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ជាអ៊ីមែល ឬការបញ្ជូនផ្សេងទៀតមកយើង (មិនរាប់បញ្ចូលសម្ភារៈដែលអ្នកបង្ហោះនៅលើ សេវាកម្មដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ) (ជារួម “Feedbackâ€) គឺមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេ ហើយនៅទីនេះអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង និងសាខារបស់យើងនូវសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ឥតគិតថ្លៃ គ្មានសួយសារអាករ អចិន្ត្រៃយ៍ មិនអាចដកហូតវិញបាន និងសិទ្ធិក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់មតិកែលម្អរបស់អ្នក និងមតិយោបល់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដោយគ្មានសំណងឬគុណលក្ខណៈដល់អ្នក។

6. សំណង

អ្នកនឹងការពារ ផ្តល់សំណង និងកាន់កាប់ aimerlab ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ដៃគូ និងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី និងនាយក មន្រ្តី ភ្នាក់ងារ និយោជិត អាជ្ញាបណ្ណ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រៀងៗខ្លួនពី និងប្រឆាំងនឹងការចំណាយ ការខូចខាត ការចំណាយ និងការទទួលខុសត្រូវ ( រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃសេវាមេធាវីសមហេតុផល) ដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬគោលការណ៍ណាមួយរបស់អ្នក ឬការរំលោភសិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគីទីបី ឬច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

7. ការបដិសេធការធានា

ដល់កម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន គេហទំព័រ និងខ្លឹមសារត្រូវបានផ្តល់ជូន “AS IS,†“ជាមួយនឹងកំហុសទាំងអស់†និង “AS AVAILABLE†ហើយហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ និងដំណើរការទាំងមូលនៅតែមានជាមួយអ្នក។ aimerlab.com, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមិនធ្វើតំណាង ការធានា ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយ បញ្ជាក់ បង្កប់ន័យ ឬច្បាប់ទេ ហើយសូមបដិសេធការធានាដែលបង្កប់ន័យណាមួយនៃភាពអាចធ្វើជំនួញ គុណភាពដែលអាចធ្វើជំនួញបាន សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ ចំណងជើង ភាពរីករាយស្ងាត់ ឬ ការមិនបំពាន។ ជាពិសេស aimerlab.com, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមិនធានាថាគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារ៖ (A) នឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទេ។ (ខ) នឹងអាចរកបាន ឬផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋានដែលមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស។ (គ) ព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រ នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ។ ឬអាចទុកចិត្តបាន; ឬ (D) ដែលពិការភាព ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងនោះនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។ ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលអ្នកទាញយក ឬទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រត្រូវបានចូលប្រើដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ដែលកើតឡើងពីវា។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ជាពិសេស ចំពោះវិសាលភាពច្បាប់ក្នុងស្រុកបង្កប់ន័យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលមិនអាចដកចេញបាន លក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនេះ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវរបស់ aimerlab.com ចំពោះការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលបង្កប់ដោយច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ស្របតាម និងក្នុងកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ នៅក្រោមច្បាប់នោះ។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ជាពិសេស ចំពោះវិសាលភាពច្បាប់ក្នុងស្រុកបង្កប់ន័យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលមិនអាចដកចេញបាន លក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនេះ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវរបស់ aimerlab.com ចំពោះការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលបង្កប់ដោយច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ស្របតាម និងក្នុងកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ នៅក្រោមច្បាប់នោះ។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ជាពិសេស ចំពោះវិសាលភាពច្បាប់ក្នុងស្រុកបង្កប់ន័យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលមិនអាចដកចេញបាន លក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនេះ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវរបស់ aimerlab.com ចំពោះការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលបង្កប់ដោយច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ស្របតាម និងក្នុងកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ នៅក្រោមច្បាប់នោះ។

8. ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ ការត្អូញត្អែរ ឬការទាមទារទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលមកយើង [អ៊ីមែល​ការពារ​] .